Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Green Medical s.r.o., Rybná 716/24, 11000 Praha, IČO: 02305348, IČ DPH: SK4020424331 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.NaZdravie.com.

Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku na stránke www.NaZdravie.com alebo emailom na adresu info@NaZdravie.com.

 

2. Ceny

Predajná cena tovaru je uvedená pri každom produkte. Táto cena je konečná a zahŕňa DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá doprava.

 

3. Objednávka 
Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe vyplnenia elektronického objednávkového formulára na stránke www.NaMaximum.sk alebo emailom na adrese info@NaZdravie.com.

Podrobný postup ako postupovať pri objednávke tovaru nájdete na stránke “Ako nakupovať”.

  

4. Storno objednávky

Ak si želáte zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte emailom alebo telefonicky a uveďte číslo objednávky. Ak už bola platba za objednávku uhradená, peniaze vám budú vrátené do 15 dní na účet, z ktorého platba prišla.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

 

5. Dodacie lehoty

V prípade, že objednaný tovar máme na sklade, vieme vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V opačnom prípade vás budeme okamžite informovať o odhadovanom  náhradnom termíne dodania tovaru.

 

6. Spôsob dodania tovaru a ceny za dopravu

V prípade, že nie je stanovené inak, tovar v rámci Slovenska posielame kuriérskou službou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. Zásielky odoslné kuriérskou službou sú obvykle doručované nasledujúci pracovný deň po odoslaní. Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty zvyčajne trvá 2-3 pracovné dni.

Ceny dopravy pre Slovensko sú nasledovné:

Prepravná služba

Doprava

Dobierka

Kuriérska služba (pri objednávke do 79,99€)

2,90 €

1,00 €

Kuriérska služba (pri objednávke nad 80,00€)

zdarma

1,00 €

Slovenská pošta

4,90 €

1,00 €

 

8. Spôsob platby

Možné spôsoby platby sú:

- dobierka (platba v hotovosti pri prevzatí tovaru)

- bankový prevod (platba bankovým prevodom na náš účet)

- faktúra so splatnosťou (len pre schválených firemných zákazníkov)

 

9. Neprebraté zásielky

Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovolných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu (poštovné a balné).

 

10. Záruka

Záručná doba je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci ručí zákazníkovi za:

- dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

- dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

- priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

 

7. Právo zákazníka na vrátenie tovaru

Tovar, ktorý ste si zakúpili na www.NaZdravie.com je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné zaslať ako balík - doporučenú zásielku na adresu nášho zmluvného partnera pre SR Fábryho 34, 04022 Košice, Slovensko. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme vám poslali s tovarom. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch
- tovar nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (tovar bol rozbalený)
- tovar je mechanicky poškodený
- tovar nie je kompletný

 

8. Reklamačný poriadok

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte. Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke (pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť "Uložiť súbor". Následne ho môžete v počítači vyplniť a vytlačiť). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Fábryho 34, 04022 Košice, Slovensko. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s vami na rýchlom vyriešení problému: pri uznanej reklamácii vám bude reklamovaný tovar vymenený kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky.

 

9. Alternatívny spôsob riešenia sporov
Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@bionature.sk. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.


10. Zákaznícky servis a kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom alebo telefonicky na e-mailových adresách a telefónnych číslach uvedených v sekcii kontakty. Naša pracovná doba je pondelok až piatok, 10:00-15:00. E-mailom zvyčajne komunikujeme aj mimo pracovnú dobu.

 

11. Newsletter a e-maily od nás

Pri registrácii si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o akciových ponukách, zľavách a novinkách v našom sortimente. Na Vašu e-mailovú adresu vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti produktov. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité obchodné informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám prosím e-mail na info@NaZdravie.com.

 

12. Používanie materiálov zo stránky

© 2013 Green Medical s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie obsahu (častí alebo celku), akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Green Medical s.r.o. zakázané.

Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

 

Copyright 2014 - 2019 © Nazdravie.com